mullsjö logotyp

Servicegarantier inom funktionshinderomsorg

Du som har kontakt med oss skall möta en kunnig och vänlig personal, som respekterar dig, dina synpunkter och önskemål.  

Funktionshinderomsorg

Genomförande av ett beviljat bistånd/beslut om insats ska komma igång så snart som möjligt. Kommunen har ansvar för att alla insatser ska ges med god kvalitet. Genomförandeplan ska upprättas där det framgår på vilket sätt hänsyn tagit till den enskildes önskemål om hur insatsen skall utföras.

Med personlig assistans menas ett personligt utformat stöd som ges i olika situationer för personer med funktionsnedsättning. Personlig assistans med de grundläggande behoven kan till exempel innebära hjälp med personlig hygien, måltider och att meddela sig med andra personer.  Detta fokuserar på din egen vilja och behov och är en del i strävan att ge omsorg av hög kvalitet på individnivå.


Vi garanterar att:

När utföraren tagit emot din utredning och beslut tar ansvarig utförare kontakt med dig inom fem arbetsdagar för att informera och planera tillsammans med dig så att insatsen kommer igång.

 

Vi förväntar oss att:

Du medverkar till att kontakt kan etableras med utförare.

 

Kontaktman

En kontaktman håller särskild kontakt med dig och/eller din gode man/förvaltare.

 

 

Genomförandeplan

För att du ska få dina behov tillgodosedda upprättar kontaktpersonen tillsammans med dig och/eller din gode man/förvaltare en genomförandeplan som följs upp var 6:e månad. 


Senast uppdaterad: 2017-02-17 Ansvarig: Madelene Ericsson