mullsjö logotyp

Servicegarantier inom rehabilitering och hjälpmedel

Du som har kontakt med oss skall möta en kunnig och vänlig personal, som respekterar dig, dina synpunkter och önskemål.

Rehabilitering/Hjälpmedel

När du är i behov av rehabiliterande insatser bedöms behovet av sjukgymnast/fysioterapeut och arbetsterapeut. Oavsett om du bor i ordinärt boende eller särskilt boende eller vistas på korttidsplats.

Kommunens arbetsterapeut och sjukgymnast/fysioterapeut har samordningsansvaret för rehabilitering på olika boendeformer. Dessa 2 yrkesgrupper förskriver tekniska hjälpmedel av olika slag och arbetsterapeut bedömer också behov av bostadsanpassning.

En rehabiliteringsplan upprättas för dig som har rehabiliteringsinsats. Rehabiliteringsplanen följs upp minst var 6:e månad.

 

Vi garanterar att:

Det görs en individuell rehabiliteringsplan för dig inom 14 arbetsdagar.

Vi kontaktar dig för bedömning av hjälpmedelsbehov inom 5 arbetsdagar från det att du anmält behov av detta.

 

Vi förväntar oss att:

Du aktivt deltar i upprättandet av rehabiliteringsplan.

Du så fort som möjligt återlämnar hjälpmedel som du inte använder


Senast uppdaterad: 2017-02-21 Ansvarig: Agneta Sahlberg