mullsjö logotyp

Servicegarantier inom Korttid och växelvård

Du som har kontakt med oss skall möta en kunnig och vänlig personal, som respekterar dig, dina synpunkter och önskemål.

Kort- och växelvårdsboende

På en korttidsplats kan du vistas på en kortare tid om du eller dina anhöriga behöver det. Du kan även vara där regelbundet, t ex var tredje vecka. För att ansöka om korttids- och eller växelvårdsplats kontaktar du kommunens biståndshandläggare. 

 

Vi garanterar att

Du ska kunna få en korttidsplats inom 5 arbetsdagar om du eller dina anhöriga behöver det och bistånd beviljats.

Klarar vi inte det erbjuder vi dig hjälp och stöd i ditt hem. 


Senast uppdaterad: 2017-03-14 Ansvarig: Madelene Ericsson