mullsjö logotyp

Servicegarantier inom Gruppboende

Du som har kontakt med oss skall möta en kunnig och vänlig personal, som respekterar dig, dina synpunkter och önskemål.

 

Gruppbostad

I en gruppbostad finns personal som tillgodoser den funktionshindrades stöd- och servicebehov dygnet runt.


Gruppbostad består av lägenheter som är grupperade kring gemensamma utrymmen. Gruppbostaden är ett bostadsalternativ för personer som har omfattande tillsyns- och omvårdnadsbehov.


En genomförandeplan upprättas för dig som bor på gruppbostad och du erbjuds också en kontaktman. Detta fokuserar på din egen vilja och behov och är en del i strävan att ge omsorg av hög kvalitet på individnivå.

 

Vi garanterar att
När du flyttar in på en av våra gruppbostäder kommer du att få en kontaktman inom en vecka.
att du inom 14 dagar från det du flyttat in på gruppbostaden får en genomförandeplan upprättad.

 

Vi förväntar oss att
Du och/eller din gode man/ förvaltare aktivt medverkar vid upprättandet av genomförandeplanen.


Senast uppdaterad: 2017-03-14 Ansvarig: Madelene Ericsson