mullsjö logotyp

Servicegarantier inom Daglig verksamhet

Du som har kontakt med oss skall möta en kunnig och vänlig personal, som respekterar dig, dina synpunkter och önskemål.

 

Daglig verksamhet

Syftet med daglig verksamhet är att erbjuda en meningsfull sysselsättning, bidra till den personliga utvecklingen och främja delaktighet i samhället. Daglig verksamhet finns både som gruppverksamhet och som individuell verksamhet där hänsyn tas till dina förutsättningar och individuella behov. Det finns personal på daglig verksamhet som har kunskap om ditt funktionshinder för att kunna ge dig rätt stöd.

 

Vi garanterar att

När du deltar i dagverksamhet får du en kontaktman inom
en vecka.
Du inom 14 dagar från det du blivit beviljad daglig verksamhet får en arbetsplan upprättad.

 

Vi förväntar oss att
Du och/eller din gode man/förvaltare aktivt deltar vid upprättandet av arbetsplanen.


Senast uppdaterad: 2017-03-14 Ansvarig: Madelene Ericsson