mullsjö logotyp

Servicegarantier inom Boendestöd

Du som har kontakt med oss skall möta en kunnig och vänlig personal, som respekterar dig, dina synpunkter och önskemål.

Boendestöd

Personer med funktionshinder kan få boendestöd i form av omvårdnad och aktiva insatser i boendet. Syftet är att den funktionshindrade kan klara av att bo i en egen bostad samt öka möjligheter till gemenskap och delaktighet i samhället. Genomförandeplan upprättas för dig som har boendestöd och du erbjuds en kontaktman.


Vi garanterar att
Stödet skall påbörjas inom 12 arbetsdagar efter beslut
Du får en kontaktman inom en vecka.
Genomförande plan upprättas inom 14 dagar från beslut.


Vi förväntar oss att
Du och/eller din gode man/förvaltare aktivt medverkar vid upprättandet av genomförandeplanen samt vid uppföljning av denna.


Senast uppdaterad: 2017-03-14 Ansvarig: Madelene Ericsson