mullsjö logotyp

Servicegarantier inom äldreboende

Du som har kontakt med oss skall möta en kunnig och vänlig personal, som respekterar dig, dina synpunkter och önskemål.

 

Äldreboende

Socialtjänstens omsorg om äldre ska inriktas på att äldre personer får leva ett värdigt liv och känna välbefinnande.

Socialnämnden ska verka för att äldre människor får möjlighet att leva och bo självständigt under trygga förhållanden och ha en aktiv och meningsfull tillvaro i gemenskap med andra. Mullsjö kommun har två särskilda boende Margaretas Park och Björkgården.

För att ansöka om särskilt boende kontaktar du biståndshandläggare
på utredningsenheten.

 

Vi garanterar att:

Du erbjuds en kontaktperson som kontaktar dig inför inflyttning till lägenhet.Kontaktpersonen tillsammans med dig och/eller din anhörig börjar upprätta en genomförandeplan inom tre veckor.

Ditt privatliv respekteras genom att personalen alltid knackar innan de går in i din lägenhet samt gör dig uppmärksam på att de kommer in oavsett om vi får svar eller ej.

Du får möjlighet till utevistelse dagligen om du önskar.

Personalen aktivt ska samarbeta med din/dina anhöriga om du så önskar.

Det finns ett brukarråd och anhörigträffar på boendet.

Du erbjuds hälso- och sjukvårdsinsatser efter dina behov.

Du inte ska behöva vara ensam i livets slut om du har behov av sällskap

 

Vi förväntar oss att:

Du själv eller din anhörig deltar i upprättandet av din individuella genomförandeplan.

Du eller din anhörig informerar oss om du är missnöjd eller har synpunkter.

 

Vill du läsa mer om våra boenden Björkgården och Margaretas Park kan du göra det i rutan länktips.


Senast uppdaterad: 2018-07-10 Ansvarig: Socialchef