mullsjö logotyp

Servicegarantier inom Individ och familjeomsorg

Du som har kontakt med oss ska möta en kunnig och vänlig personal, som respekterar dig, dina synpunkter och önskemål.

Försörjningsstöd

Du har rätt till försörjningsstöd om du inte kan få dina behov tillgodosedda på annat sätt. Du måste själv göra vad du kan för att försörja dig. Dina inkomster får inte överstiga skälig levnadsnivå.

Försörjningsstödet skall täcka dina grundläggande behov för livsmedel, hushållet, boendet, arbetsresor, hemförsäkring med mera.

 

Vi garanterar att:

Du får en ny besökstid inom 14 dagar från att du hört av  dig

Du som blivit beviljad försörjningsstöd ska ha utbetalningen tillhanda inom 3 arbetsdagar från beslutsdagen.

 

Vi förväntar oss att:

Du får en ny besökstid inom 14 dagar från att du hört av dig.

Du som blivit beviljad försörjningsstöd ska ha utbetalningen tillhanda inom 3 arbetsdagar från beslutsdagen.

 

Kontaktman

En kontaktman håller särskild kontakt med dig och/eller din gode man/förvaltare. 

 

Genomförandeplan

 För att du ska få dina behov tillgodosedda upprättar kontaktpersonen tillsammans med dig och/eller din gode man/förvaltare en genomförandeplan som följs upp var 6:e månad.


Senast uppdaterad: 2017-02-17 Ansvarig: Madelene Ericsson