mullsjö logotyp

Servicegarantier för tillfälliga serveringstillstånd

Du som behöver tillfälliga serveringstillstånd för att servera alkoholhaltiga drycker i din verksamhet kan ansöka om det. 

De tillstånd som omfattas av servicegarantin är:

Tillfälliga tillstånd för slutna sällskap

Tillfälliga tillstånd avseende utökning till permanenta tillståndshavare, kan gälla såväl yta som serveringstid.

 

Vi garanterar att

 Du får beslut inom sex veckor

 

Vi förväntar oss att

 Du redovisar samtliga för din ansökan aktuella uppgifter

Du medverkar till att utredningen kan fullföljas genom att lämna begärda handlingar och finns tillgänglig för frågor.


Senast uppdaterad: 2018-11-21 Ansvarig: Chef individ och familjeomsorg