mullsjö logotyp

Servicegarantier

Vad vi garanterar dig

Med servicegarantier tydliggörs den service kommunen erbjuder. Du  får klart besked om vad du kan ta del av och vad du själv måste bidra med.  Våra service- och värdighetsgarantier hittar du i dokumentrutan.

Kom gärna med synpunkter och lever vi inte upp till det vi lovar kan du kontakta verksamhetsutvecklare på telefon 0392-141 18 och medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS) på telefon 0392-140 79 eller via kommunens växel 0392-140 00. Du kan också lämna synpunkter här på webben. 

Någon ersättning utgår inte vid avvikelse däremot har du rätt till en förklaring och vilka åtgärder som vidtagits så att avvikelsen inte upprepas. 

Vårt mål är att alltid göra rätt saker vid rätt tillfälle och att servicen till dig skall vara bra och ständigt utvecklas för att bli ännu bättre.

 


Senast uppdaterad: 2017-08-14 Ansvarig: Madelene Ericsson