mullsjö logotyp

Eldningsförbud i skog och markNyhetsbild

Generellt eldningsförbud råder. Extremt stor brandrisk i länet. 

På grund av den torra väderleken är nu brandrisken mycket hög i Jönköpings län och Ydre kommun. Prognosen från SMHI tyder på att det fortsatt kommer vara torrt i skog och mark i minst en vecka framöver.

Eldningsförbud innebär att det är förbjudet att göra upp alla former av öppen eld utomhus tills dess att förbudet är upphävt. 

Mer om eldningsförbudet

Sekretess

Uppgifter hos socialtjänsten som berör enskilda personers förhållanden skyddas av regler om sekretess som återfinns i offentlighet- och sekretesslagen.

Personalen får inte berätta om dig för andra

All personal som arbetar inom socialtjänsten har tystnadsplikt. Det betyder att vi inte får berätta för någon annan om sådant som rör dig och ditt privatliv. Socialtjänsten får inte heller lämna ut papper om dig till någon annan myndighet eller person, om inte du själv säger att de får göra det.


Undantag från sekretess

Det finns undantag i lagstiftningen som i vissa fall kan göra att socialtjänsten tvingas bryta sekretessen till exempel vid misstanke om brott mot barn under 18 år, misstanke om allvarliga brott eller brott mot vår egna verksamhet till exempel socialbidragsbedrägeri.


Du har rätt att ta del av det som skrivs om dig i till exempel utredningar liksom rätt att lämna synpunkter på det som skrivits om dig.


Senast uppdaterad: 2018-03-20 Ansvarig: Fija Gynnerstedt