mullsjö logotyp

Eldningsförbud i skog och markNyhetsbild

Generellt eldningsförbud råder. Extremt stor brandrisk i länet. 

På grund av den torra väderleken är nu brandrisken mycket hög i Jönköpings län och Ydre kommun. Prognosen från SMHI tyder på att det fortsatt kommer vara torrt i skog och mark i minst en vecka framöver.

Eldningsförbud innebär att det är förbjudet att göra upp alla former av öppen eld utomhus tills dess att förbudet är upphävt. 

Mer om eldningsförbudet

Parkeringstillstånd

Trafikmärke parekrering rörelsehindrad

 
Parkeringstillstånd för rörelsehindrade är till för dig som kör bil och har stora svårigheter med att gå och röra dig.

Med parkeringstillståndet kan du parkera närmare färdmålet. För rörelsehindrad som inte kör bilen själv utfärdas parkeringstillstånd endast om man regelbundet behöver hjälp utanför bilen.

För att ansöka om parkeringstillstånd i Mullsjö kommun skall du vara folkbokförd i kommunen. Till ansökan ska ett läkarintyg bifogas. Du hittar ansökan till höger. 

Fyll i ansökan och skicka den till Tekniska enheten, Box 800, 565 18 Mullsjö.

Du kan även beställa eller hämta ansökningsblanketten hos Mullsjö kommuns Infocenter, Järnvägsgatan 27.

.


Senast uppdaterad: 2016-04-06 Ansvarig: Anders Kronmarker