mullsjö logotyp

Färdtjänst och riksfärdtjänst

Du som vill ansöka om färdtjänst och riksfärdtjänst vänder dig till Länstrafiken i Jönköping med din ansökan.

Har du ett giltigt färdtjänsttillstånd bokar du dina resor via Länstrafikens beställningscentral för serviceresor, se telefonnummer i  kontaktrutan.

Vad är färdtjänst?

Färdtjänst är en kompletterande kollektiv transportform. Färdtjänst är inte ersättning för egen bil.
Du kan ha rätt till färdtjänst om du på grund av funktionsnedsättning har väsentliga svårigheter att förflytta dig på egen hand eller att resa med allmänna kommunikationsmedel. Den funktionsnedsättning som gör att du kan få färdtjänst ska inte vara tillfällig, utan ha en varaktighet om minst tre månader från ansökningstillfället.

Avsaknad av körkort, hög ålder eller att det inte finns bussförbindelser är inte skäl för att få tillstånd till färdtjänst. 

Vad är riksfärdtjänst?

Riksfärdtjänst är ersättning för reskostnad för den som på grund av stor och varaktig funktionsnedsättning måste resa på ett särskilt kostsamt sätt. Ändamålet med resan är rekreation eller fritidsverksamhet eller annan enskild angelägenhet.
Resan görs med allmänna kommunikationer tillsammans med ledsagare, eller med ett för ändamålet särskilt anpassat fordon eller personbil.

Att vara beviljad färdtjänst berättigar inte per automatik till riksfärdtjänst. 

Hur ansöker jag om färdtjänst och riksfärdtjänst?

Du ansöker om färdtjänst och riksfärdtjänst hos Länstrafiken i Jönköping. För mer information, se länk till Länstrafikens hemsida i länktipsrutan, där du också hittar ansökningsblanketter. 


Senast uppdaterad: 2019-03-26 Ansvarig: Enhetschef utredningsenheten