mullsjö logotyp

Resor, transporter och besök

Färdtjänst

Region Jönköpings län ansvarar för färdtjänst och riksfärdtjänst. All färdtjänsthandläggning och bokning av resor sköts av Länstrafiken. Se telefonnummer i rutan kontakt.

Sjukresor

Region Jönköpings län har ansvaret för sjukresor. En sjukresa är en resa mellan ditt hem och en vårdgivare, till exempel läkare, sjukgymnast, tandläkare eller kurator. Alla sjukresor grundar sig på en medicinsk bedömning.

Man kan få ersättning för en del av reskostnaden med det billigaste sättet att resa. För den som på grund av sitt hälsotillstånd inte kan resa med buss, tåg eller privat bil erbjuder Region Jönköpings län resa med taxi.

Kollektivtrafik

Utöver färdtjänst och sjukresor finns det naturligtvis även ordinarie kollektivtrafik att nyttja. 

Region Jönköpings län ansvarar för kollektivtrafiken i Jönköpings län. Länstrafiken har ansvaret för linjetrafik med buss och tåg i länet.

Läs mer om kollektivtrafik, färdtjänst och riksfärdtjänst via länkar i länktipsrutan.


Senast uppdaterad: 2017-05-15 Ansvarig: Joel Lundgren