mullsjö logotyp

Kontaktuppgifter

Namn Befattning Telefonnummer, e-postadress

Lena Svenningsson

Socialchef

0392-140 07
lena.svenningsson@mullsjo.se

Agneta Sahlberg

Medicinskt ansvarig sjuksköterska

0392-140 79
agneta.sahlberg@mullsjo.se

Madelene Ericsson

Verksamhetsutvecklare

0392-141 18
madelene.ericsson@mullsjo.se

 Individ och familjeomsorgen (IFO)

Sidans topp

Fredrik Axelsson

IFO-chef

0392-141 27

fredrik.axelsson@mullsjo.se

 

Receptionist

0392-141 76

 

Missbruk/Vuxenhandläggare

0392-141 23

 

Alkohol- och tobakshandläggare

0392-141 57

 

1:e Socialsekreterare 

0392-141 26

 

Ekonomihandläggare,Våld i nära relationer

0392-140 80

 

Budget och skuldrådgivning, Dödsbohandläggare

0392-141 25

 

Ekonomihandläggare

0392-141 29

 

Barn- och ungdomshandläggare

0392-141 31

 

 Barn- och ungdomshandläggare

0392-140 35

 

Barn- och ungdomshandläggare

0392-141 21

 

Ensamkommande barn

0392-141 75

 

Ensamkommande barn

0392-140 99

 

Familjerätt

0392-140 16

 Fältarna 

Sidans topp

Susanne Björk

Fältsekreterare

0392-141 24, 070-517 85 50
susanne.bjork@mullsjo.se

Anna Aztor

Fältsekreterare

0392-141 24, 070-340 38 39
anna.aztor@mullsjo.se

 Funktionshinderomsorgen (FO)

Sidans topp

Yvonne Binnberg

Områdeschef Funktionshinderomsorg

0392-141 17

yvonne.binnberg@mullsjo.se

Annika Utterberg 

Enhetschef Funktionshinderomsorg

0392-141 77
annika.utterberg@mullsjo.se

 

Administratör Funktionshinderomsorg

0392-141 47

Marlene Rosberg

Administratöt Funktionshinderomsorg

0392-141015

marlene.rosberg@mullsjo.se

 Äldreomsorgen och Hälso- och sjukvården (ÄO, HSL)

Sidans topp

Magdalena Andersson

Enhetschef Margaretas Park

0392-141 58

magdalena.andersson@mullsjo.se

(Helen Ankar )

tf Monica Gladh

Enhetschef Björkgården

0392-143 96

Carina Börjesson

Enhetschef Hemvården

0392-141 59
carina.borjesson@mullsjo.se

Eva Örnskog

Enhetschef Hemsjukvård

0392-141 66
eva.ornskog@mullsjo.se

 Anhörigstöd

Sidans topp

Helen Öberg 

Anhörigsamordnare

070-645 54 50
anhorigstod@mullsjo.se

 Utredningsenheten

Sidans topp

Johanna Lillerskog

Enhetschef

0392-141 30
johanna.lillerskog@mullsjo.se

My

Biståndshandläggare

 Äldreomsorg, 

0392-141 80

 

Malin

Biståndshandläggare

 Äldreomsorg

0392-141 74

Amelie

Biståndshandläggare

Funktionshinderomsorg, Äldreomsorg

0392-141 71

Lisbeth

Biståndshandläggare

Funktionshinderomsorg, Äldreomsorg

0392-141 78

l

 

Avgiftshandläggare

0392-141 76

 

Sidans topp


Senast uppdaterad: 2019-03-26 Ansvarig: Socialchef