mullsjö logotyp

Alkohol och droger

Konsumtion av olika droger innebär både fysiska och psykiska risker. Alkoholkulturen finns runt omkring oss, och många av oss använder alkohol.

Det finns tydliga gränser för vad som är beroende och missbruk, men övergången mellan bruk och missbruk är successiv. Var tionde person här i landet har "problem" med alkohol eller droger. 

Riskbruk

är att man dricker ofta och mycket, eller intensivt. Dricker du regelbundet mer än 14 glas vin (eller motsvarande) per vecka som man och mer än 8 glas vin som kvinna, eller dricker du dig berusad två gånger i månaden eller oftare. Då har du riskabla alkoholvanor.

Missbruk

är ett skadligt bruk av alkohol eller droger, som kan innebära många nackdelar och risker, både socialt, hälsomässigt, i trafik, i arbete eller som problem med polis eller andra myndigheter.  

Beroende

kan innebära, att du ökar din tolerans, har abstinens, mycket tid går åt till att tänka på och försöka få tag i alkohol eller droger. Att förändra sitt levnadssätt är en stor omställning som kräver uthållighet.

Riskbruk, Missbruk och Beroende kan man antingen bryta på egen hand, med hjälp av familj och vänner, eller så kan man få stöd genom olika insatser.

Om du själv behöver hjälp eller om du vill anmäla att någon far illa på grund av sitt missbruk, kontakta Individ- och familjeomsorgen.

Sekretess

Uppgifter hos socialtjänsten som berör enskilda personers förhållanden skyddas av regler om sekretess som återfinns i offentlighet- och sekretesslagen. Läs mer om detta på sidan sekretess, se även länk i länktipsrutan.


Senast uppdaterad: 2018-11-06 Ansvarig: Chef för individ- och familjeomsorg