mullsjö logotyp

Vilket stöd kan du få som asylsökande?

Vilket stöd kan man få?

Du som är ny i Sverige och folkbokförd i Mullsjö har rätt att få hjälp och stöd av kommunen. Det är Enheten för integration och nyanlända som ansvarar för att du får information och råd om hur det fungerar i Sverige.


Det här kan kommunen hjälpa dig med

Kommunen kan hjälpa dig med praktiska frågor som till exempel bostad och kontakt med andra myndigheter, sjukvården och kommunen innan du har kommit in i Arbetsförmedlingens etableringsprogram. Du kan också vända dig till oss när du behöver tolk eller hjälp med översättningar på olika språk.


Senast uppdaterad: 2016-04-18 Ansvarig: Axel Halje