mullsjö logotyp

Eldningsförbud i skog och mark

Uppdatering 2018-05-24

Extremt stor brandrisk i länet

Just nu är det väldigt torrt i skog och mark och i kombination med blåst ger det en extremt hög brandrisk. 

Generellt eldningsförbud råder från och med tisdagen 22 maj i Jönköpings län.Nyhetsbild

På grund av den torra väderleken är nu brandrisken mycket hög i Jönköpings län och Ydre kommun. Prognosen från SMHI tyder på att det fortsatt kommer vara torrt i skog och mark i minst en vecka framöver.

Eldningsförbud innebär att det är förbjudet att göra upp alla former av öppen eld utomhus tills dess att förbudet är upphävt. 

Mer om eldningsförbudet

Vilket stöd kan du få som asylsökande?

Vilket stöd kan man få?

Du som är ny i Sverige och folkbokförd i Mullsjö har rätt att få hjälp och stöd av kommunen. Det är Enheten för integration och nyanlända som ansvarar för att du får information och råd om hur det fungerar i Sverige.


Det här kan kommunen hjälpa dig med

Kommunen kan hjälpa dig med praktiska frågor som till exempel bostad och kontakt med andra myndigheter, sjukvården och kommunen innan du har kommit in i Arbetsförmedlingens etableringsprogram. Du kan också vända dig till oss när du behöver tolk eller hjälp med översättningar på olika språk.


Senast uppdaterad: 2016-04-18 Ansvarig: Axel Halje