mullsjö logotyp

Eldningsförbud gäller i Mullsjö kommun

Från och med onsdag 24 april gäller eldningsförbud i skog och mark i Mullsjö kommun och hela Jönköpings län. Eldningsförbudet gäller inte på iordningsställda grillplatser eller i trädgårdar.

 

Mer om eldningsförbudet

Tolk

Att förstå och att bli förstådd vid kontakter med myndigheter är en självklar demokratisk rättighet.


Enligt lag har alla som inte behärskar det svenska språket rätt till tolk i kontakter med myndigheter. Myndigheten är skyldig att anlita tolk i mötet med en person som inte behärskar svenska språket, om tolk finns att tillgå. Det är myndigheten som ska beställa tolk och också stå för kostnaden.

 

I Mullsjö försöker vi i bästa mån erbjuda tolkar som sitter med under mötet. Ibland kan det istället bli aktuellt med telefontolk.


Senast uppdaterad: 2016-04-18 Ansvarig: Jonas Castor