mullsjö logotyp

Eldningsförbud i skog och mark

Generellt eldningsförbud råder från och med tisdagen 22 maj i Jönköpings län.Nyhetsbild

På grund av den torra väderleken är nu brandrisken mycket hög i Jönköpings län och Ydre kommun. Prognosen från SMHI tyder på att det fortsatt kommer vara torrt i skog och mark i minst en vecka framöver.

Eldningsförbud innebär att det är förbjudet att göra upp alla former av öppen eld utomhus tills dess att förbudet är upphävt. 

Mer information 

Flyktingmottagning

Mullsjö kommun har fått i uppdrag av länsstyrelsen i Jönköping att bosätta ett 30-tal personer. Det är Enheten för integration och nyanlända som samordnar integrationsarbetet i kommunen.

Hjälp och stöd till flyktingar

De som blir mottagna i kommunen får bostad, plats i skola/förskola samt möjlighet att lära sig svenska genom SFI (svenska för invandrare). Emellertid saknar Mullsjö ett eget SFI-program, varför de nyanlända istället skrivs in på skolor i Jönköping.
Du som är flykting kan få hjälp och stöd av kommunen när du skall ha kontakt med olika myndigheter. Allt för att din integration i samhället skall bli så bra som möjligt.


Senast uppdaterad: 2017-07-21 Ansvarig: Axel Halje