mullsjö logotyp

Flyktingmottagning

Mullsjö kommun har fått i uppdrag av länsstyrelsen i Jönköping att under 2019 bosätta ett 10-tal personer. Det är Enheten för integration och nyanlända som samordnar integrationsarbetet i kommunen.

Hjälp och stöd till flyktingar

De som blir mottagna i kommunen får bostad, plats i skola/förskola samt möjlighet att lära sig svenska genom SFI (svenska för invandrare). Emellertid saknar Mullsjö ett eget SFI-program, varför de nyanlända istället skrivs in på skolor i Jönköping.
Du som är flykting kan få hjälp och stöd av kommunen när du skall ha kontakt med olika myndigheter. Allt för att din integration i samhället skall bli så bra som möjligt.


Senast uppdaterad: 2017-07-21 Ansvarig: Axel Halje