mullsjö logotyp

Ensamkommande flyktingbarn/ungdomar

Med ensamkommande barn menas individer under 18 år, utan medföljande förälder eller annan legal vårdnadshavare, som kommer till Sverige för att söka asyl.

Ensamkommande flyktingungdomar i Mullsjö kommun

Mullsjö kommun har tagit emot ensamkommande barn sedan september 2011 då HVB-hemmet Sjörydsvillan öppnade. Sedan dess har ytterligare ett HVB-hem öppnat - Kyrkvägen. På boendena bor sammantaget ungefär 20 ensamkommande ungdomar mellan 15-18 år, från olika länder som har en sak gemensamt: de har kommit till Sverige ensamma. Mullsjö kommun har även ett 10-tal ungdomar placerade externt.
Ungdomarna går i skolan i Jönköping och har på fritiden utöver de olika sporter eller andra meningsfulla aktiviteter runt om i länet.
På HVB-hemmen arbetar personal för att stötta och underlätta ungdomens väg in i det svenska samhället.  Detta kan innebära läxläsning, samhällsorientering eller på annat sätt göra det svenska samhället begripligt och tillgängligt för ungdomen. Ett uppsatt mål är att varje individ ska ha hittat en fritidsaktivitet inom tre månader från det att de anländer till Sverige. Anledningen till det är att svenska föreningslivet ofta är en nyckel till språkutveckling och kontaktskapande. En annan viktig aspekt för den enskilde är att känslan av sammanhang ökar.
Personalen finns även till för de lite mer självständiga ungdomarna som bor i lägenheter, eller så kallade stödboenden, runt om i Mullsjö. Dessa ungdomar är för det mesta över 18 och är endast i behov av lite stöd av boendepersonalen.

Kommunens ansvar 

Migrationsverket anvisar barn och ungdomar som söker asyl i Sverige till landets olika kommuner. När en ensamkommande har anvisats ansvarar kommunen för att den minderårige får det stöd och den hjälp som den behöver.

Kommunen har i uppgift att utreda ungdomens behov och fatta beslut om insatser och placering i lämpligt boende. Kommunen skall också se till att ungdomen får tillgång till skolundervisning samt utse en god man.

Vill du bli god man – kontakta överförmyndaren för att få mer information.

 

Engagera dig!

Är du intresserad av att göra något nytt och spännande? Just nu söker kommunen efter dig som vill vara särskild förordnad vårdnadshavare till ett barn som kommit till vårt land utan sällskap av någon vuxen. Läs mer om hur du kan engagera dig


Senast uppdaterad: 2016-07-08 Ansvarig: Axel Halje