mullsjö logotyp

Arbetsmarknad och Integration

Ordet integration kan definieras på många olika sätt, men ofta beskrivs det som effekten av att två eller flera olika parter möts och lär sig av varandra. I grund och botten handlar det om att olika människor kan leva tillsammans med respekt för varandras olikheter. 

Det är Enheten för integration och nyanlända som är ansvariga för mottagning av nyanlända personer i Mullsjö samt för att samordna integrationsarbetet i kommunen. Här har vi samlat information om stöd och resurser som finns för dig som är ny i Sverige.

Kommunens ansvar

Det är kommunen som har ansvar för att ge nyanlända stöd och hjälp med bland annat praktiska saker som bostad och kontakt med myndigheter innan de kommer in i Arbetsförmedlingens etableringsprogram. Behöver du tolk eller hjälp med översättning av någon text kan du vända dig till kommunens Integrationsteam för att få hjälp.

Etnisk mångfald

Av de nyanlända personer och familjer som har kommit de senaste åren har många varit från Afghanistan eller Syrien, men även Eritrea och Somalia.

 

Exempel på hur du kan engagera dig är bland annat genom att bli god man.  

Läs om hur du kan engagera dig!

I rutan länktips hittar du länkar till andra myndigheters sidor som på olika sätt jobbar med invandring och integrationsfrågor.


Senast uppdaterad: 2016-04-18 Ansvarig: Axel Halje