mullsjö logotyp

Hjälp till barn och unga

Om du känner att du inte mår bra får du här tips om vart du kan vända dig för att få hjälp.

 Alla mår dåligt ibland. Man kan inte alltid vara glad och man behöver tillåta sig själv att känna det man känner. Ibland fungerar inte livet som man vill. I perioder kan man uppleva att man saknar självförtroende eller tillit till att saker och ting kommer att lösa sig på det sätt man önskar.

 

Har du behov av akut hjälp?

Här finns telefonnummer som du kan ringa om du upplever att du behöver akut hjälp vid psykisk ohälsa för barn eller unga.

Vänd dig hit när det är akut


Vänd dig hit när du mår dåligt under skoltid

 

Olika anledningar till att barn och unga mår dåligt

Klicka vidare för att se vilka verksamheter du kan vända dig till vid olika problem.

Externa länkar, (öppnas i nytt fönster)

Alkohol och droger

Brister i föräldraskap

Dyslexi

Dödsfall

Ekonomiska problem

Funktionsnedsättning

Ilska och utbrott

Kriminalitet

Kris i livet

Mobbning och kränkande behandling

Problem i skolan

Riskbruk och missbruk

Sexuella övergrepp

Skilsmässa

Skolfrånvaro

Stress

Våld och övergrepp


Senast uppdaterad: 2018-09-05 Ansvarig: Chef för individ- och familjeomsorg