mullsjö logotyp

Trygg hemgång

Trygg hemgång Mullsjö erbjuds dig som efter utskrivning från sjukhuset har nytt eller förändrat behov av hjälp.

Du som är redo för utskrivning från sjukhuset ska få en så trygg och säker hemgång som möjligt. Behöver du till exempel hjälp med personlig omvårdnad och hjälp i hemmet påbörjas hjälpen från och med samma dag som du kommer hem. 

Trygg hemgång Mullsjö

I Mullsjö kommun arbetar vi i team bestående av vårdsamordnare från vårdcentralen, personal från hemtjänst, arbetsterapeut, sjukgymnast, sjuksköterska och biståndshandläggare från kommunen.

Under din sjukhusvistelse förbereder personalen inför din hemgång. Direkt när du kommer hem ifrån sjukhuset möter personal från teamet upp dig i ditt hem. Tillsammans går ni igenom vad du klarar på egen hand och vilka insatser du behöver hjälp med när det gäller din personliga omvårdnad och hemmets skötsel. 

De stöd- och hjälpinsatser du kan få är:

 • Personlig vård

 • Hjälp i samband med måltider

 • Inköp

 • Trygghetslarm som armband eller halsband med larmknapp på

 • Matdistribution. Du kan få tillagad mat levererad hem till dig

 • Tillsyn. Du kan få besök av personal som tittar till dig

 • Tvätt

 • Vissa medicinska insatser

Vi har möjlighet att planera in upp till åtta besök hos dig fördelat över dygnet. Visar det sig att du har behov som överstiger dessa hjälpinsatser ordnar personalen i teamet att du i stället får komma till korttidsvistelsen direkt. Då får du tillgång till omvårdnadspersonal dygnet runt. Du kan även få hjälp av sjuksköterska, sjukgymnast och arbetsterapeut vid behov.

Frågor att fundera över inför din hemgång

 • Vad klarar du själv och vad behöver du hjälp med när du kommer hem?

 • Hur fungerar din bostad i nuvarande situation?

 • Har du någon som kan hjälpa dig med, exempelvis, att hämta ut din medicin eller handla matvaror?

 • Har du extranyckel så att hemtjänsten kan komma och hjälpa dig eller behöver du trygghetslarm från dem?

Uppföljning- vad behöver du fortsatt hjälp med?

Tre dagar efter din utskrivning från sjukhuset ordnar vårdsamordnare från vårdcentralen en tid tillsammans med dig och teamet. Hemma hos dig följer ni upp hur de senaste dagarna har fungerat. Tillsammans går ni igenom den hjälp som du fortsättningsvis behöver. Vill du att anhöriga närvarar är de naturligtvis välkomna. Allt som bestäms under mötet skrivs ner på ett gemensamt dokument där även kontaktuppgifter finns med.


Senast uppdaterad: 2019-03-26 Ansvarig: Enhetschef utredningsenheten