mullsjö logotyp

Eldningsförbud i skog och mark

Generellt eldningsförbud råder från och med tisdagen 22 maj i Jönköpings län.Nyhetsbild

På grund av den torra väderleken är nu brandrisken mycket hög i Jönköpings län och Ydre kommun. Prognosen från SMHI tyder på att det fortsatt kommer vara torrt i skog och mark i minst en vecka framöver.

Eldningsförbud innebär att det är förbjudet att göra upp alla former av öppen eld utomhus tills dess att förbudet är upphävt. 

Mer information 

Kundval i hemtjänst

Lagen om valfrihetssystem, LOV

I november 2008 beslutades om en ny lag, Lagen om valfrihetssystem, LOV som trädde i kraft den 1 januari 2009. Regeringen har med införandet av lagen för avsikt att underlätta och ge stöd för valfrihetssystem inom hälso- och sjukvård, äldre/handikappomsorg, LSS samt övrig socialtjänst genom lagen.

Lagen innebär att den kommun eller landsting som vill kan utveckla system där medborgare får välja mellan ett antal olika leverantörer av vård och omsorgstjänster. Det är upp till kommunen att välja inom vilka områden LOV ska tillämpas. Exempel på områden kan vara service inom hemtjänsten, omvårdnad inom hemtjänsten eller särskilt boende.

Valfrihet för hemtjänstkunder

LOV avser att öka valfriheten genom att främja en mångfald av utförare vilket ökar den enskildes valmöjligheter. Dessa system kallas kundvalsmodeller eller valfrihetssystem.
Den enskilde får genom ett valfrihetssystem möjlighet att välja den leverantör som han eller hon uppfattar tillhandahåller den bästa kvaliteten. En av grundpelarna i ett valfrihetssystem är den enskildes rätt att byta leverantör av tjänsten om hon eller han så önskar.

Externa leverantörer av vård och omsorg

LOV bygger på att det inte är någon priskonkurrens mellan leverantörerna.
Kundvalsmodeller eller valfrihetssystem gör det enklare för företag att verka som leverantörer av vård och omsorg inom de offentliga systemen.

Privata leverantörer utökar utbudet

Privata leverantörer har, utöver det offentliga åtagandet, möjlighet att erbjuda så kallade tilläggstjänster, dvs. tjänster som är utöver biståndsbeslutet.
Med fler aktörer inom hemtjänst skapas mångfald som främjar kunderna genom att kunna välja vem som ska utföra tjänsten och de privata aktörers möjlighet att erbjuda tilläggstjänster skulle öka kundernas möjlighet att påverka sin vardag.

För mer information om LOV (Lagen om valfrihetssystem), se länktipsrutan.

Mer information till utförare av hjälp i hemmet.

Mer information till kunder om kundval.


Senast uppdaterad: 2018-03-15 Ansvarig: Madelene Ericsson