mullsjö logotyp

Hjälpmedel och bostadsanpassning

Hjälpmedel

Du som på grund av funktionsnedsättning har svårt att fungera i vardagen kan vända dig till arbetsterapeut och sjukgymnast  som ger råd, och tillsammans med dig bedömer behovet av och provar ut hjälpmedel. 

Läs mer om hjälpmedel på Hjälpmedelscentralens webbsida, se länk i rutan länktips.

Bostadsanpassning

Du som har en funktionsnedsättning kan söka bidrag för anpassning av din bostad.

Bostadsbidraget syftar till att människor med funktionsnedsättning ska kunna bo kvar hemma och leva så självständigt och aktivt som möjligt

Läs mer om bostadsanpassningsbidrag.

Du kan vända dig till kommunens arbetsterapeut som bedömer och beskriver din funktionsnedsättning i relation till bostaden. Om intyg utfärdas bifogas det  med ansökan om bostadsanpassningsbidrag.


Senast uppdaterad: 2018-07-09 Ansvarig: Socialchef