mullsjö logotyp

Eldningsförbud i skog och mark

Generellt eldningsförbud råder från och med tisdagen 22 maj i Jönköpings län.Nyhetsbild

På grund av den torra väderleken är nu brandrisken mycket hög i Jönköpings län och Ydre kommun. Prognosen från SMHI tyder på att det fortsatt kommer vara torrt i skog och mark i minst en vecka framöver.

Eldningsförbud innebär att det är förbjudet att göra upp alla former av öppen eld utomhus tills dess att förbudet är upphävt. 

Mer information 

Hjälpmedel och bostadsanpassning

Hjälpmedel

Du som på grund av funktionsnedsättning har svårt att fungera i vardagen kan vända dig till arbetsterapeut och sjukgymnast  som ger råd, och tillsammans med dig bedömer behovet av och provar ut hjälpmedel. 

Läs mer om hjälpmedel på Hjälpmedelscentralens webbsida, se länk i rutan länktips.

Bostadsanpassning

Du som har en funktionsnedsättning kan söka bidrag för anpassning av din bostad.

Bostadsbidraget syftar till att människor med funktionsnedsättning ska kunna bo kvar hemma och leva så självständigt och aktivt som möjligt

Läs mer om bostadsanpassningsbidrag.

Du kan vända dig till kommunens arbetsterapeut som bedömer och beskriver din funktionsnedsättning i relation till bostaden. Om intyg utfärdas bifogas det  med ansökan om bostadanpassningsbidrag.


Senast uppdaterad: 2016-09-21 Ansvarig: Agneta Sahlberg