mullsjö logotyp

Hemvård, hemtjänst

Vem kan få hjälp i hemmet?

Om du på grund av sjukdom eller funktionsnedsättning får svårt att klara dig själv har du rätt att ansöka om olika former av stöd och hjälp i hemmet.  

Vad kan du få hjälp med?

Hjälp i hemmet, hemtjänst i det egna hemmet ges som personlig omvårdnad eller serviceinsatser. Exempel på personlig omvårdnad är hjälp att klä sig, tvätta sig eller duscha. Exempel på serviceinsatser är hjälp att handla, städa eller tvätta.
Du och närstående samråder med hemtjänstpersonalen kring genomförandet av insatserna.

Hur ansöker jag om hjälp i hemmet?

För att ansöka om hjälp i hemmet kontaktar du biståndshandläggare på Utredningsenheten. Kontaktuppgifter hittar du i kontaktrutan. Oftast vill biståndshandläggaren göra ett hembesök där du får tillfälle att berätta om din situation.

Beslut

Biståndshandläggaren utreder din ansökan och därefter får du ett beslut så snart som möjligt.

Överklagan

Om du inte beviljats det du ansökt om, har du rätt att överklaga. 
Ett överklagande ska vara inlämnat senast tre veckor efter det att du tagit del av det skriftliga beslutet. Information om hur det går till att överklaga får du från din biståndshandläggare på Utredningsenheten. Din biståndshandläggare kan hjälpa dig att överklaga. Kontaktuppgifter hittar du i kontaktrutan.

Vad kostar hemtjänst?

Du betalar en avgift för hemtjänst. Hur mycket det kostar för dig beror på din inkomst, rådande maxtaxa samt hur mycket hjälp du är beviljad. Läs mer om avgifter hjälp i hemmet.

Kundval och valfrihet i hemtjänst, hjälp i hemmet

Valfrihet inom hemtjänsten, hjälp i hemmet innebär att de personer som beviljats hemhjälp får möjlighet att välja utföraren av insatserna. Brukaren kan då själv välja mellan kommunens egen regi och de utförare som kommunen har godkänt som externa utförare. Mer information om kundval i hemvård.

Med socialstyrelsens jämförelseverktyg Äldreguiden kan du jämföra hemtjänst. Länk till Äldreguiden finns under länktips.


Senast uppdaterad: 2019-03-26 Ansvarig: Enhetschef utredningsenheten