mullsjö logotyp

Boendestöd

Vad är boendestöd?

Boendestöd är en social och praktisk stödinsats för att stärka din förmåga att hantera vardagslivet. Det är ett pedagogiskt stöd som syftar till att motivera dig till ett så självständigt liv som möjligt.
I boendestödet kan det ingå handledning och stöd att planera och genomföra vardagliga sysslor som till exempel städning, tvätt, inköp. Det kan också ingå socialt stöd för att bryta eventuell ensamhet och isolering.

Vem kan få boendestöd?

Boendestöd riktar sig i huvudsak till vuxna personer med psykisk funktionsnedsättning som till stor del klarar ett eget boende men som behöver hjälp och stöd i vissa situationer. 

Hur ansöker jag om boendestöd?

Du kontaktar en biståndshandläggare på Utredningsenheten, kontaktinformation hittar du i kontaktrutan. Biståndshandläggaren gör hembesök då du får berätta om din situation och vad du önskar hjälp med.

Beslut

Biståndshandläggaren utreder din ansökan och därefter får du ett skriftligt beslut så snart som möjligt.

Överklagan

Om du inte beviljats det du ansökt om, har du rätt att överklaga.
Ett överklagande ska vara skriftligt och inlämnat senast tre veckor efter det att du tagit del av det skriftliga beslutet. Information om hur det går till att överklaga får du från din biståndshandläggare på Utredningsenheten. Din biståndshandläggare kan hjälpa dig att överklaga. 


Senast uppdaterad: 2019-03-26 Ansvarig: Enhetschef utredningsenheten