mullsjö logotyp

Eldningsförbud i skog och mark

Uppdatering 2018-05-24

Extremt stor brandrisk i länet

Just nu är det väldigt torrt i skog och mark och i kombination med blåst ger det en extremt hög brandrisk. 

Generellt eldningsförbud råder från och med tisdagen 22 maj i Jönköpings län.Nyhetsbild

På grund av den torra väderleken är nu brandrisken mycket hög i Jönköpings län och Ydre kommun. Prognosen från SMHI tyder på att det fortsatt kommer vara torrt i skog och mark i minst en vecka framöver.

Eldningsförbud innebär att det är förbjudet att göra upp alla former av öppen eld utomhus tills dess att förbudet är upphävt. 

Mer om eldningsförbudet

Avgifter hjälp i hemmet

Hjälp i hemmet

Avgiften för hemtjänst baseras på ett timpris, den enskildes inkomst och följer också regelverket runt maxtaxa för äldreomsorg. Maxtaxan innebär att ingen ska betala mer än 1772 kr per månad för hemtjänst inklusive trygghetslarm, för år 2017. Avgift för kost eller matdistribution ingår ej i maxtaxan.

Avgiften för en hemtjänsttimme är 289 kr, oavsett vilken sorts hjälp den enskilde får från hemtjänsten. Timpriset styr hur fort den enskilde kommer upp i maxtaxan.
Vilken avgift som gäller i just ditt fall framgår av det avgiftsbeslut som du har fått eller kommer att få hemskickat till dig.

Trygghetslarm

Ett trygghetslarm kostar 250 kr per månad. För medsökande kostar det 79 kr.

Matdistribution

Matdistribution kostar 63 kr per portion.

Dagverksamhet

Personer som vistas på dagverksamhet betalar en avgift på 135 kr per dag. Därav 75 kr för kaffe på förmiddag och eftermiddag samt lunch. Den som har behov av att åka färdtjänst till och från dagverksamheten betalar även en kostnad för detta. Läs mer om färdtjänst och riksfärdtjänst. 

Korttidsvistelse

Personer som vistas på korttidsavdelning betalar en avgift på 193 kr per dygn. 130 kr avser kost och resterande 63 kr avser omvårdnad. Kostnaden för omvårdnad ingår i maxtaxan och baseras alltså på den enskildes inkomst.

Särskilt boende inom äldreomsorgen

Den som bor i särskilt boende betalar hyra, kostavgift 3900 kr samt 1772 kr för omvårdnad per månad. Omvårdnad ingår i maxtaxan och baseras alltså på den enskildes inkomst. 

Inkomstförfrågan

Du som är beviljad hjälp i hemmet eller annat bistånd får varje år fylla i en inkomstförfrågan. Blanketten skickas hem till dig. Du kan också skriva ut den från denna sida, blanketten "Inkomstförfrågan" hittar du i blankettrutan. 

Inkomstförfrågan skickas till Mullsjö Kommun, avgiftshandläggare Ann-Britt Wallismo, Box 800, Mullsjö.

Har du frågor/ synpunkter som rör ditt avgiftsbeslut eller övriga avgifter är du välkommen att kontakta avgiftshandläggare. Kontaktuppgifter hittar du i kontaktrutan.


Senast uppdaterad: 2018-04-11 Ansvarig: Ann-Britt Wallismo