mullsjö logotyp

Avgifter hjälp i hemmet

Hjälp i hemmet

Avgiften för hemtjänst baseras på ett timpris, den enskildes inkomst och följer också regelverket runt maxtaxa för äldreomsorg. Maxtaxan innebär att ingen ska betala mer än 2044 kr per månad för hemtjänst inklusive trygghetslarm, från och med augusti 2018. Avgift för kost eller matdistribution ingår ej i maxtaxan.

Avgiften för en hemtjänsttimme är 289 kr, oavsett vilken sorts hjälp den enskilde får från hemtjänsten. Timpriset styr hur fort den enskilde kommer upp i maxtaxan.
Vilken avgift som gäller i just ditt fall framgår av det avgiftsbeslut som du har fått eller kommer att få hemskickat till dig.

Trygghetslarm

Ett trygghetslarm kostar 250 kr per månad. För medsökande kostar det 79 kr.

Matdistribution

Matdistribution kostar 63 kr per portion.

Dagverksamhet

Personer som vistas på dagverksamhet betalar en avgift på 135 kr per dag. Därav 75 kr för kaffe på förmiddag och eftermiddag samt lunch. Den som har behov av att åka färdtjänst till och från dagverksamheten betalar även en kostnad för detta. Läs mer om färdtjänst och riksfärdtjänst. 

Korttidsvistelse

Personer som vistas på korttidsavdelning betalar en avgift på 193 kr per dygn. 130 kr avser kost och resterande 63 kr avser omvårdnad. Kostnaden för omvårdnad ingår i maxtaxan och baseras alltså på den enskildes inkomst.

Särskilt boende inom äldreomsorgen

Den som bor i särskilt boende betalar hyra, kost avgift 3900 kr samt 2044 kr för omvårdnad per månad. Omvårdnad ingår i maxtaxan och baseras alltså på den enskildes inkomst. 

Inkomstförfrågan

Du som är beviljad hjälp i hemmet eller annat bistånd får varje år fylla i en inkomstförfrågan. Blanketten skickas hem till dig. Du kan också skriva ut den från denna sida, blanketten "Inkomstförfrågan" hittar du i blankettrutan. 

Inkomstförfrågan skickas till Mullsjö Kommun, avgiftshandläggare Ann-Britt Wallismo, Box 800, Mullsjö.

Har du frågor/ synpunkter som rör ditt avgiftsbeslut eller övriga avgifter är du välkommen att kontakta avgiftshandläggare. Kontaktuppgifter hittar du i kontaktrutan.

Personuppgifter

När du har skickat in blanketten med dina eller dina anhörigas personuppgifter godkänner du att dessa uppgifter behandlas av Mullsjö kommun. Dina personuppgifter är bara tillgängliga för personer som behöver dem för att kunna utföra sina arbetsuppgifter. Vi kommer endast att behålla personuppgifter om det finns ett syfte med att ha kvar informationen.


Senast uppdaterad: 2018-10-16 Ansvarig: Socialchef