mullsjö logotyp

Hjälp i hemmet

Syftet med hjälp i hemmet är att underlätta vardagen för den som är sjuk eller har ett funktionshinder, stärka de egna resurserna och göra det möjligt att bo kvar i det egna hemmet så länge som möjligt för den som önskar det. 

Ansökan

Ansökan om hjälp i hemmet ska komma från den enskilde själv eller tillsammans med god man eller annan ställföreträdare. Ansökan kan vara både skriftlig och muntlig. Den enskilde avgör vad han eller hon vill ansöka om. Det är sedan det individuella behovet som styr och som utreds av biståndshandläggare.
Du kan läsa mer om vilka insatser du kan ansöka om, se länkar i länktipsrutan. För kontaktuppgifter biståndshandläggare, se kontaktrutan.

Avgifter

Kommunen tar ut en avgift för hemtjänst, dagverksamhet, omvårdnad vid korttidsvistelse samt för den som bor i någon av kommunens särskilda boende för äldre. Läs mer om avgifter för hjälp i hemmet. 

Personalen har tystnadsplikt

All personal som arbetar inom Socialtjänsten, till exempel handläggare, personal i hemtjänsten och på boenden, har tystnadsplikt enligt sekretesslagen. Det betyder att vi inte får berätta för någon annan om sådant som rör dig eller din familj om du inte själv säger att vi får göra det.
Detta betyder också att du som tar kontakt med oss inte behöver vara rädd för att uppgifter lämnas till obehöriga.

Enligt lag har du rätt att se alla uppgifter i de dokument som rör dig själv.


Senast uppdaterad: 2018-10-12 Ansvarig: Enhetschef utredningsenheten