mullsjö logotyp

Stöd enligt LSS

Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS, ger personer med stora funktionsnedsättningar möjlighet att leva som alla andra.

För att du ska ha rätt till stöd enligt LSS ska du ingå i någon av de tre personkretsar som omfattas av lagen.

  • Personer med utvecklingsstörning, autism eller autismliknande tillstånd.

  • Personer med betydande och bestående begåvningsmässigt funktionshinder efter hjärnskada i vuxen ålder föranledd av yttre våld eller kroppslig sjukdom.

  • Personer med andra varaktiga fysiska eller psykiska funktionshinder som uppenbart inte beror på normalt åldrande, om de är stora och förorsakar betydande svårigheter i den dagliga livsföringen och därmed ett omfattande behov av stöd eller service. 

 

 

 


Senast uppdaterad: 2018-05-16 Ansvarig: Ann-Sophie Lundström