mullsjö logotyp

Personligt ombud

Personligt ombud är en hjälp som kom till i samband med psykiatrireformen 1995.

Personliga ombud arbetar på uppdrag av personen/klienten själv vilket innebär att socialtjänsten eller andra myndigheter inte behöver vara involverade.

Personliga ombud är en hjälp som är förbehållen personer med psykiska funktionsnedsättningar eller ohälsa och som behöver stöd eller hjälp av någon oftast att ta och ha kontakter med andra samhällsfunktioner.

Personligt ombud bistår dig med hjälp, stöd och service

Tycker du att det är svårt att få den hjälp, stöd och service du har rätt till? Tycker du att det är krångligt att ha kontakt med myndigheter? Vi kan kanske hjälpa dig. Många har blivit hjälpta av personligt ombud att få ordning på ansökningar om hyresbidrag, sjukersättning, andra ansökningar till myndigheter och mycket annat.


Senast uppdaterad: 2018-05-16 Ansvarig: Radoslaw Wozniak