mullsjö logotyp

Länksamling Funktionshinderomsorg

Här nedan hittar du en samling av bra länkar för dig som vill veta mer.

Myndigheten för tillgängliga medier

Myndigheten för tillgängliga medier, MTM, tillhör Kulturdepartementet. Deras uppdrag är att se till att personer med läsnedsättning får tillgång till litteratur och dagstidningar på de medier som passar dem.

Hörselskadades Riksförbund

Hörselskadades Riksförbund (HRF) är Sveriges största organisation för hörselskadade – en ideell, partipolitiskt och religiöst obunden folkrörelse som arbetar för att tillvarata hörselskadades intressen genom att upplysa, stödja och påverka.

Synskadades Riksförbund

Synskadades Riksförbund är en ideell intresseorganisation för synskadade. De arbetar i tre plan, i lokalföreningar, i distrikt och som riksförbund. De bedriver ett aktivt internationellt samarbete i Norden, Europa och globalt.

Riksförbundet för social och mental hälsa

RSMH, Riksförbundet för Social och Mental Hälsa, arbetar för att människor med psykisk ohälsa ska ges förutsättningar att komma tillbaka till ett gott liv.

FUB

För barn, unga och vuxna med utvecklingsstörning. FUB är en intresseorganisation som arbetar för att barn, ungdomar och vuxna med utvecklingsstörning ska kunna leva ett gott liv.


Senast uppdaterad: 2018-05-16 Ansvarig: Annika Utterberg