mullsjö logotyp

Korttidsverksamhet

Korttidsvistelse utanför hemmet

Korttidsvistelse innebär att en vuxen eller barn med funktionsnedsättning får möjlighet till miljöombyte och avkoppling samtidigt som anhöriga får avlastning. Korttidsvistelsen kan ske i en stödfamilj, på ett korttidsboende eller genom lägerverksamhet.

Korttidstillsyn för skolungdom över 12 år

Ibland behöver barn med funktionsnedsättning tillsyn högre upp i åldrarna än vad den kommunala barnomsorgen kan erbjuda. Korttidstillsyn erbjuds före och efter skolans slut och under skollov till ungdomar som är över 12 år.


Senast uppdaterad: 2018-07-10 Ansvarig: Annika Utterberg