mullsjö logotyp

Habilitering

Under 2014 förändrades ansvaret för habiltering i Jönköpings län. Landstinget ansvarar numera för specialistinsatser från Habiliteringscentrum och kommunerna för habilitering i vardagen.

 

Det spelar ingen roll vilken boendeform eller ålder du som medborgare har, ditt behov ska styra.
 
Det övergripande syftet med ansvarsfördelningen är att du ska få bästa möjliga stöd. Stödet styrs av gällande lagstiftning, men också av de resurser som kommunerna och Habiliteringscentrum förfogar över i vårt län.
 
För mer information, se folder i dokumentrutan.

 

2017-06-26 Innehåll: Annika Utterberg   Publiceringsansvarig: Emma Josefsson