mullsjö logotyp

Funktionsnedsättning, handikapp

Om du har en funktionsnedsättning, kan du ha rätt till insatser/bistånd enligt lagen om särskilt stöd till vissa funktionshindrade (LSS) eller enligt Socialtjänstlagen (SoL).

Du som behöver hjälp i vardagen, i din personliga omvårdnad eller för att få en meningsfull daglig sysselsättning kan vända dig till oss. Vi hjälper dig att hitta rätt stöd utifrån dina behov, så att du kan leva ett aktivt och självständigt liv. Du kan läsa mer på sidan; Vad kan man få för stöd? 

Servicegarantier 

Du som har kontakt med oss möter en kunnig personal som respekterar dig, dina synpunkter och önskemål. Läs mer om servicegarantier på sidan; Servicegaranti. 

Sekretess

Uppgifter hos socialtjänsten som berör enskilda personers förhållanden skyddas av regler om sekretess som återfinns i offentlighet- och sekretesslagen. Läs mer om detta på sidan; Sekretess.

Avgifter

Den hjälp du beviljas är kostnadsfri men som alla andra betalar du själv hyra, mat, kostnader för aktiviteter som entré, resor med mera.

Rådet för funktionsnedsättningar

Visste du om att Mullsjö kommun har ett råd för funktionsnedsättningar? Rådet har som uppdrag att utgöra en viktig kanal mellan organisationerna för personer med funktionshinder och styrande politiker i kommunen. Läs mer om rådet via länken i rutan länktips.

Handikapporganisationer

Det finns flera intresseorganisationer som har som mål att stödja dig och informera om vilka rättigheter du har. Se sidan Länksamling Funktionshinderomsorg, där du kan läsa mer om dessa. 

 


Senast uppdaterad: 2019-02-13 Ansvarig: Funktionshinderomsorgschef