mullsjö logotyp

Hemsjukvård

Om du på grund av sjukdom eller funktionsnedsättning inte kan ta dig till vårdcentralen kan du ha rätt till hemsjukvård.

Hemsjukvård ges dygnet runt, oavsett ålder och diagnos. Hemsjukvård erbjuds personer som efter medicinsk bedömning har behov av hälso- och sjukvårdsinsatser i hemmet. Kommunens hemsjukvård kan innefatta insatser från sjuksköterska, sjukgymnast eller arbetsterapeut.

Din läkarkontakt behåller du på den vårdcentral du har valt.

Är du inte registrerad i hemsjukvården men anser dig ha behov av detta vänder du dig i första hand till din vårdcentral för bedömning.

Landstinget har fortsatt ansvar för alla hälso- och sjukvårdsinsatser på vårdcentralens mottagningar.
Landstinget ansvarar även för  alla läkarkontakter och övriga specialistinsatser t.ex. kurator eller dietist vid hemsjukvård.

Sjuksköterskans insatser

Sjuksköterskan eller distriktssköterskan i hemsjukvården utför många olika sjukvårdsinsatser. Det kan röra sig om:

  • sårbehandling
  • dosettdelning av läkemedel
  • smärtlindrande behandling
  • läkemedelsbehandling i form av injektioner
  • rådgivning vid inkontinensbesvär och skriva ut inkontinenshjälpmedel till dig.
2015-05-18 Innehåll: Agneta Sahlberg   Publiceringsansvarig: Agneta Sahlberg