mullsjö logotyp

Eldningsförbud i skog och mark

Uppdatering 2018-05-24

Extremt stor brandrisk i länet

Just nu är det väldigt torrt i skog och mark och i kombination med blåst ger det en extremt hög brandrisk. 

Generellt eldningsförbud råder från och med tisdagen 22 maj i Jönköpings län.Nyhetsbild

På grund av den torra väderleken är nu brandrisken mycket hög i Jönköpings län och Ydre kommun. Prognosen från SMHI tyder på att det fortsatt kommer vara torrt i skog och mark i minst en vecka framöver.

Eldningsförbud innebär att det är förbjudet att göra upp alla former av öppen eld utomhus tills dess att förbudet är upphävt. 

Mer om eldningsförbudet

Hälso- och sjukvård

Du kan få hjälp av kommunen med hemsjukvård, rehabilitering i hemmet och olika typer av hjälpmedel som underlättar din vardag. 

Om du på grund av sjukdom eller funktionsnedsättning inte kan ta dig till vårdcentral kan du ha rätt till kommunal hälso- och sjukvård. I kommunal hälso- och sjukvård ingår också hjälpmedel och rehabilitering som utförs av arbeterapeut och sjukgymnast.

Hemsjukvård respektive hemrehabilitering erbjuds dig, oavsett ålder och diagnos, som enligt medicinsk bedömning har behov av att få hälso- och sjukvårdsinsatser utförda i hemmet. Det är läkare, sjuksköterska, arbetsterapeut eller sjukgymnast som bedömer behovet.


Senast uppdaterad: 2018-03-21 Ansvarig: Agneta Sahlberg