mullsjö logotyp

Gifta sig, borgerlig vigsel

Vad innebär en borgerlig vigsel?

Det innebär en kort ceremoni på valfri plats eller i kommunhuset och är en juridiskt bindande handling utan religiösa inslag.

Hindersprövning

Innan man får gifta sig ska Skatteverket göra en hindersprövning. Syftet är att kontrollera att det inte finns några hinder för genomförandet av vigseln.

Kontakta Skatteverket i god tid och be att få "Ansökan om hindersprövning" samt "Anmälan makars efternamn" eller gå in på Skatteverkets hemsida via länken till höger och hämta hem blanketterna. Ansökningarna ska undertecknas och återsändas till Skatteverket varpå ni efter cirka två veckor automatiskt får hemskickat "Intyg vigsel" och "Intyg hindersprövning". Intygen har en giltighetstid på fyra månader.

Dessa originalintyg tillsammans med uppgifter om vittnen, tid och plats ska skickas in till Administrativa avdelningen, Mullsjö kommun, Box 800, 565 18 Mullsjö senast en vecka före vigseldatum.

Om du inte är folkbokförd i Sverige så kontakta Skatteverket för mer information om hindersprövningen. Ta med pass.

Vigselceremonin

Formerna för en borgerlig vigselceremoni är mycket fria. Man kan gifta sig i kommunhuset eller på annan plats efter muntlig överenskommelse med vigselförrättaren. Tänk på att kontakta vigselförrättaren per telefon eller epost så tidigt som möjligt i planeringen för att boka tid med mera.

Vittnen

Vid vigseln ska två vittnen vara med. De ska vara myndiga och kunna legitimera sig innan ceremonin.

Kostnad

Kostnaden för en borgerlig vigsel är 500 kronor inklusive moms vilket fakturerars efter vigseln.

Kortare vigsel under kontorstid är avgiftsfria.

Vigselförrättare

Linda Danielsson och Ingemar Eriksson.

Upplysningar lämnas av nämndsekreterare Margareta Levin.

Kontaktuppgifter hittar du i kontaktrutan.


Senast uppdaterad: 2019-02-07 Ansvarig: Margareta Levin