mullsjö logotyp

Fältverksamhet

Att vara fältare innebär att vi jobbar förebyggande för socialtjänsten med ungdomar 12-20 år. Vårt jobb är att veta hur det ser ut bland ungdomar i Mullsjö kommun, hur ni mår, vad ni tycker om att göra och hur ni skulle vilja ha det. Detta får vi reda på genom att prata med och lära känna just dig. 

Utöver traditionellt fältarbete har vi en del av vår arbetstid förlaggd till kommunensfritidsgårdar, som vi håller öppna tillsammans med tre fritidsledare.

Kontakta oss gärna per mejl, telefon, sms eller på Facebook (länk till vår Facebooksida hittar du i länktipsrutan). Vi hör av oss så snart vi kan. Du kan också prata med oss när du ser oss på skolan, på byn eller på någon av fritidsgårdarna. 

Fältarbete

Fältarbetets grund är uppsökande och förebyggande arbete i offentliga ungdomsmiljöer. Arbetet bygger på frivillighet, förtroende och respekt för ungdomars integritet och utgår från ungdomarnas behov och inriktas på att frigöra deras egna resurser.

Fältarbete är professionellt socialt arbete som bedrivs kontinuerligt i ett långsiktigt perspektiv.

Vår uppgift är att lära känna så många ungdomar som möjligt, så mycket som möjligt. Detta för att veta lite om hur det står till med ungdomar i allmänhet och för att hitta de personer som behöver hjälp. Det är också viktigt att de känner oss och vågar vända sig till oss när och om det behövs.

Olika nivåer i fältarbete

  • Samhällsnivå - Vi försöker vara där ungdomar är, på fritidsgården, i skolan och ute på helgkvällar

  • Gruppnivå - Vi har tjej- och killgrupper på skoltid och fritid (tillsammans med fritidsledarna)

  • Individnivå - vi har enskilda samtal både med de som kontaktat oss, som vi har kontaktat och som socialtjänsten har skickat till oss.

Sekretess

Vi har tystnadsplikt, det betyder att det du berättar för oss i förtroende får vi inte föra vidare.

Anmälningsplikt

Om vi är oroliga för någon eller om någon berättar något för oss som är så allvarligt att vi inte kan reda ut det själva så måste vi anmäla det till socialtjänsten. Men om vi behöver göra en anmälan så berättar vi det först för den person som det gäller. 


Senast uppdaterad: 2017-05-09 Ansvarig: Susanne Björk