mullsjö logotyp

Separation, Skilsmässa

För par och föräldrar som har samlevnadssvårigheter och som vill få en förändring finns möjligheten att få hjälp av Familjerådgivningen. De arbetar under mycket sträng sekretess, är mycket välutbildade för uppgiften och för inga journaler.

Det är inte alltid föräldrar kommer överens efter man beslutat sig för att gå skilda vägar och många gånger är det barnen som kommer i kläm. Hur ofta ska barnet vara hos mamma respektive pappa och vem ska ha vårdnaden om barnet, är några frågeställningar som man ibland kan behöva hjälp med. Här kan kommunen hjälpa till genom samarbetssamtal.

Är skilsmässan oundviklig görs ansökan hos Tingsrätten.

Det är viktigt att komma ihåg att skriva sig på sin nya adress så snart som möjligt, och det gör man hos Folkbokföringen på Skatteverket.

Sekretess

Uppgifter hos socialtjänsten som berör enskilda personers förhållanden skyddas av regler om sekretess som återfinns i offentlighet- och sekretesslagen. Läs mer om detta på sidan sekretess, se även länk i länktipsrutan.


Senast uppdaterad: 2016-05-26 Ansvarig: Solveig Lindström