mullsjö logotyp

Eldningsförbud i skog och mark

Generellt eldningsförbud råder från och med tisdagen 22 maj i Jönköpings län.Nyhetsbild

På grund av den torra väderleken är nu brandrisken mycket hög i Jönköpings län och Ydre kommun. Prognosen från SMHI tyder på att det fortsatt kommer vara torrt i skog och mark i minst en vecka framöver.

Eldningsförbud innebär att det är förbjudet att göra upp alla former av öppen eld utomhus tills dess att förbudet är upphävt. 

Mer information 

Samarbetssamtal

Om föräldrarna är oense kring frågor som rör vårdnad av barn, barns boende, barns rätt till umgänge, eller att föräldrarna har svårt att byta information och kommunicera med varandra, då är det för barnets skull mycket värt att föräldrarna prövar samarbetssamtal innan de eventuellt går vidare till domstol.

Samarbetssamtal är en service till kommuninvånarna som står vid sidan av socialkontorets ordinarie verksamhet. De bygger på att båda föräldrarna själva vill komma på samtalen. Samarbetssamtalen varken registreras eller görs några journalanteckningar om. De förs under sekretess i enlighet med socialtjänstlagen och sker oftast med två samtalsledare. Besöken är kostnadsfria.

Samarbetssamtalen sätter barnets bästa i fokus.

Samarbetssamtalen syftar till att försöka hjälpa föräldrar att hitta samförståndslösningar avseende föräldraskapet – inte på att förmå föräldrarna att fortsätta att leva tillsammans. Om det finns ouppklarade frågetecken i föräldrarnas egen parrelation kan det dock vara svårt att fokusera på sådant som rör barnet. Det kan då vara lämpligt att istället kontakta familjerådgivningen i Jönköping.

Det händer att domstolen dömer till samarbetssamtal då föräldrar vänt sig till dem avseende vårdnad, boende, och umgänge. Domstolen ser det som ett alternativ till utredning eller innan man går vidare med en utredning. Socialkontoret journalför då resultatet av samarbetssamtalen, eftersom det ska återrapporteras till domstolen.

Sekretess

Uppgifter hos socialtjänsten som berör enskilda personers förhållanden skyddas av regler om sekretess som återfinns i offentlighet- och sekretesslagen. Läs mer om detta på sidan sekretess, se även länk i länktipsrutan.


Senast uppdaterad: 2016-04-18 Ansvarig: Solveig Lindström