mullsjö logotyp

Kontaktperson, familjehem

Vuxna och barn som är ute tillsammans

Ibland kan det uppstå svårigheter för barn eller ungdomar i en familj som gör att de behöver extra stöd av andra vuxna än sina föräldrar.

Ibland kan barnet/ungdomen behöva bo i ett familjehem för längre eller kortare tid. Andra gånger handlar det om att utöka barnets/ungdomens sociala nätverk och då kan det vara aktuellt med kontaktfamilj eller kontaktperson.

Vi behöver familjer och enskilda vuxna som vill stödja barn och ungdomar. Är du intresserad av att bli kontaktperson, kontaktfamilj eller familjehem är du välkommen att kontakta oss. Du kan även fylla i en intresseanmälan direkt, se länk till formuläret i länktipsrutan.

Att vara familjehem

Att vara familjehem innebär att ta emot ett barn som en familjemedlem för att i föräldrars ställe vårda och fostra barnet under en längre eller kortare tid.

Ett familjehem är vanliga människor som lever ett stabilt liv och är trygga och nöjda med sin livssituation. Du kan ha familj eller vara ensamstående, bo i lägenhet eller i villa, bo i stan eller på landet. Du behöver ha ett rum över i ditt hem och det är viktigt att alla som ingår i familjen är överens om att vilja ta emot en ny familjemedlem.

Det är viktigt att ha tid, utrymme, uthållighet och ett stort engagemang för barn. Man har regelbunden kontakt med socialsekreterare som ska se till att barnet får den hjälp och omsorg det behöver. Man ska också göra vad man kan för att underlätta umgänget mellan barnet och dess föräldrar och andra personer som är viktiga för barnet.

Hur blir man familjehem?

Familjehemsresursen är en gemensam verksamhet som drivs av Jönköpings läns kommuner. Verksamheten rekryterar och utbildar familjehem som tar uppdrag för någon av kommunerna i länet.

Om ni vill ha mer information och är intresserade av att bli familjehem får ni gärna skicka in en intresseanmälan till Familjehemsresursen. Efter en första kontakt görs vanligtvis ett hembesök. Det görs även registerkontroller hos polisen, kronofogden och i socialregistret. Därefter bedöms, i dialog med er, om det är lämpligt att gå vidare i utredningsprocessen. Familjehemsresursen kommer då att förmedla kontakt med en av länets kommuner, som är i behov av ett familjehem. Vilken kommun det blir beror på var ni bor, vilket uppdrag som passar i just er familj samt era egna önskemål. Socialtjänsten i den utvalda kommunen kommer att besöka er och gå vidare i utredningsprocessen.

Pil upp

Att vara kontaktfamilj

Kontaktfamiljer kan se ut på många olika sätt. Det kan vara två vuxna vars egna barn flyttat hemifrån, en vuxen med eller utan barn eller en barnfamilj som har tid och engagemang även för andras barn. Det viktigaste är att de vuxna är trygga och stabila, både i sig själva och i sitt förhållande.

Att vara kontaktperson

En kontaktperson är en vuxen som har tid och utrymme att finnas till hands för ett barn eller ungdom.
En kontaktperson kan ha stor betydelse för en ung människa som har få vuxna omkring sig. En person att uppleva nya saker tillsammans med, som hjälper till att förstärka en många gånger låg självkänsla. Någon som kan visa på alternativ i tillvaron men framförallt har tid att lyssna.

I mötet med barnet eller ungdomen ska du vara närvarande och kunna lyssna och diskutera det han eller hon behöver tala om. Allt ni gör ska göras med respekt för den unges behov och situation.

Ekonomisk ersättning

Den ekonomiska ersättningen varierar från fall till fall. Familjehem, kontaktfamiljer och kontaktpersoner får ersättning i form av arvode för arbetet i uppdraget och omkostnadsersättning som ska täcka de utgifter som förknippas med uppdraget.


Senast uppdaterad: 2019-08-23 Ansvarig: Solveig Lindström