mullsjö logotyp

Adoption

Om ni vill adoptera barn vänder ni er till den kommun där ni är folkbokförda och bokar tid till socialtjänsten för ett första informationsmöte.

Där informeras ni om den enligt lag obligatoriska föräldrautbildningen. Syftet med föräldrautbildningen är att den ska ge såväl kunskaper och insikter om adoption som den känslomässiga förberedelse som behövs för att förstå vad det innebär att adoptera. Barn som blir adopterade har ofta flera separationer och trauman bakom sig. Det är därför väldigt viktigt att de adopterade barnen får komma till väl förberedda föräldrar.

Mullsjö Kommun har avtal med Familjerådgivningen som ansvarar för blivande adoptivföräldrars föräldrautbildning.

För att få adoptera ett barn måste ni vara mellan 25 och 42 år. Ni måste vara gifta och ha en god hälsa. Du kan även adoptera som ensamstående.

Efter den obligatoriska föräldrautbildningen görs en hemutredning, som ligger till grund för Socialnämndens beslut om medgivande eller inte medgivande. Hemutredningen görs på sådant sätt att det ska underlätta för givarlandet att matcha barns behov med föräldrarnas resurser, vilket innebär att den lägger stor vikt vid personlig lämplighet. Beslutet som fattas är giltigt i två år.

Förmedlingen av barnet måste ske via en svensk auktoriserad adoptionsorganisation eller vara godkänd av MFoF, myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd.

Innan man lämnar in ansökan kan det vara bra att ha läst på vad det innebär att vara adoptivföräldrar. De olika adoptionsorganisationerna kan ge mycket och värdefull information. Där kan man knyta kontakter som man kan byta erfarenheter med och få stöd av.

Övrig adoption

Även adoption av svenska barn kan komma ifråga, exempelvis om en man eller kvinna har barn från ett tidigare förhållande men nu är gifta med varandra och bor tillsammans med barnet i en ny relation. Makarna kan då ansöka hos tingsrätten om att få adoptera barnet. Normalt krävs att den biologiske föräldern ger sitt medgivande till adoptionen.

Familjerätten gör en utredning och bedömer om adoptionen är till barnets bästa. Beslutet fattas sedan i domstol.


Senast uppdaterad: 2018-09-04 Ansvarig: Solveig Lindström