mullsjö logotyp

Eldningsförbud i skog och mark

Generellt eldningsförbud råder från och med tisdagen 22 maj i Jönköpings län.Nyhetsbild

På grund av den torra väderleken är nu brandrisken mycket hög i Jönköpings län och Ydre kommun. Prognosen från SMHI tyder på att det fortsatt kommer vara torrt i skog och mark i minst en vecka framöver.

Eldningsförbud innebär att det är förbjudet att göra upp alla former av öppen eld utomhus tills dess att förbudet är upphävt. 

Mer information 

Stöd till familjen

Ibland kan det uppstå svårigheter i familjen som man behöver hjälp med.

Behoven ser olika ut, barnet/ungdomen kan behöva bo i ett familjehem för längre eller kortare tid. Andra gånger handlar det om att utöka barnets/ungdomens sociala nätverk för att ge det stöd som behövs och då kan det vara aktuellt med kontaktfamilj eller kontaktperson.

Barn och ungdomshälsan

Barn- och ungdomshälsan är en mottagning för barn och ungdomar 6-18 år som inte mår bra. Där finns socionomer, psykologer och barnsjuksköterskor som kan hjälpa dig om du inte mår bra eller om det till exempel är bråk hemma.

Telefon: 036-32 96 70

Barn och ungdomshälsan

Sekretess

Uppgifter hos socialtjänsten som berör enskilda personers förhållanden skyddas av regler om sekretess som återfinns i offentlighet- och sekretesslagen. Läs mer om detta på sidan sekretess, se även länk i länktipsrutan.


Senast uppdaterad: 2016-04-18 Ansvarig: Solveig Lindström