mullsjö logotyp

Stöd till familjen

Ibland kan det uppstå svårigheter i familjen som man behöver hjälp med.

Behoven ser olika ut, barnet/ungdomen kan behöva bo i ett familjehem för längre eller kortare tid. Andra gånger handlar det om att utöka barnets/ungdomens sociala nätverk för att ge det stöd som behövs och då kan det vara aktuellt med kontaktfamilj eller kontaktperson.

Barn och ungdomshälsan

Barn- och ungdomshälsan är en mottagning för barn och ungdomar 6-18 år som inte mår bra. Där finns socionomer, psykologer och barnsjuksköterskor som kan hjälpa dig om du inte mår bra eller om det till exempel är bråk hemma.

Telefon: 036-32 96 70

Barn och ungdomshälsan

Sekretess

Uppgifter hos socialtjänsten som berör enskilda personers förhållanden skyddas av regler om sekretess som återfinns i offentlighet- och sekretesslagen. Läs mer om detta på sidan sekretess, se även länk i länktipsrutan.


Senast uppdaterad: 2016-04-18 Ansvarig: Solveig Lindström