mullsjö logotyp

Misstanke om barn som far illa

Vill du göra en anmälan?

Under kontorstid är du välkommen att kontakta socialkontorets reception på telefon 0392-141 76 eller kommunens växel på telefon 0392-140 00. Du berättar att du vill göra en anmälan gällande oro för barn och blir då kopplad till en socialsekreterare. Efter kontorstid kan du vända dig till Socialjouren. Det gör du genom att ringa 112 och begär socialjouren. Du kan även fylla i blanketten "Anmälan till Socialtjänsten om barn som far illa". Du hittar den som pdf- form i blankettrutan.

Genom att du svarar på frågor som "Vad är det som sker?" och "Vad är det du sett?" ser vi om det finns anledning för oss att ta kontakt med familjen i fråga.
Utifrån vad vi ser och vad föräldrarna har att säga, tar vi sedan ställning till om socialtjänsten behöver göra något för att hjälpa barnet och föräldrarna.

Vad gör jag om jag tror att ett barn blivit misshandlat eller utsatt för sexuellt övergrepp?

Om ett barn eller en ungdom utsätts för övergrepp eller misshandel ska en anmälan göras till socialtjänsten omedelbart. Socialtjänsten överväger alltid om en polisanmälan ska göras. Socialtjänsten svarar för barnets skydd medan polis och åklagare sköter brottsutredningen.

För att säkra barnets skydd är det viktigt att ingen kontakt tas med barnet, föräldrarna eller den misstänkte förövaren. Eftersom detta skulle kunna förstöra polisutredningen.

 Vad säger lagen om anmälningsskyldighet?

Anmälningsskyldigheten om missförhållanden som rör barn regleras i Socialtjänstlagens 14. Kap. 1 §

"Var och en som får kännedom om något som kan innebära att socialnämnden behöver ingripa till ett barns skydd bör anmäla detta till nämnden.
Myndigheter vars verksamhet berör barn och ungdom samt andra myndigheter inom hälso- och sjukvården, annan rättspsykiatrisk undersökningsverksamhet, socialtjänsten och kriminalvården är skyldiga att genast anmäla till socialnämnden om de i sin verksamhet får kännedom om något som kan innebära att socialnämnden behöver ingripa till ett barns skydd. Detta gäller även dem som är anställda hos sådana myndigheter. Sådan anmälningsskyldighet gäller också dem som är verksamma inom yrkesmässigt bedriven enskild verksamhet som berör barn och unga eller annan yrkesmässigt bedriven enskild verksamhet inom hälso- och sjukvården eller på socialtjänstens område."

Pil upp

Socialtjänstens roll

Socialtjänsten har som sin huvudsakliga uppgift att ge stöd till barn, ungdomar och deras familjer. Det är socialsekreterarna som ansvarar för att se till att barn och ungdomar får hjälp när vårdnadshavarna av olika skäl inte klarar av det. För att kunna fullgöra sin uppgift är socialsekreterarna beroende av information från dem som kommer i kontakt med barn och unga. Det är därför bestämmelsen om anmälningsskyldigheten finns.
Mycket sällan leder en anmälan till ett omhändertagande av barnet. Vi försöker istället hjälpa barnet och föräldrarna tillrätta med de problem som finns i hemmet.

Vill Du rådgöra med socialsekreterare om något?

Ibland kan man känna sig osäker på om det är riktigt att göra en anmälan. Du kan tala med en socialsekreterare och rådfråga om vad som är bäst. I så fall uppger du inte namnet på dem du vill rådgöra om.

Sekretess

Uppgifter hos socialtjänsten som berör enskilda personers förhållanden skyddas av regler om sekretess som återfinns i offentlighet- och sekretesslagen. Läs mer om detta på sidan sekretess, se även länk i länktipsrutan.

Personuppgifter

När du har skickat in blanketten med dina eller dina anhörigas personuppgifter godkänner du att dessa uppgifter behandlas av Mullsjö kommun. Dina personuppgifter är bara tillgängliga för personer som behöver dem för att kunna utföra sina arbetsuppgifter. Vi kommer endast att behålla personuppgifter om det finns ett syfte med att ha kvar informationen.


Senast uppdaterad: 2018-07-03 Ansvarig: Solveig Lindström