mullsjö logotyp

Familj, barn och ungdom

Livet är inte alltid lätt. Många av oss kommer någon gång att behöva söka hjälp av något slag. Individ- och Familjeomsorgens arbete handlar om att ge stöd och hjälp till barn, ungdomar och familjer med problem, samt att förebygga problemen.

Individ- och familjeomsorgen arbetar för

  • Att barn och ungdomar ska växa upp under trygga och goda förhållanden, 

  • Att stärka familjernas levnadsvillkor, 

  • Att minska beroendet av alkohol och droger.

Kommunen har även ett gott samarbete med region Jönköpings län och olika organisationer som arbetar förebyggande. Individ- och familjeomsorgens arbete styrs av Socialtjänstlagen (SoL).

Sekretess

Uppgifter hos socialtjänsten som berör enskilda personers förhållanden skyddas av regler om sekretess som återfinns i offentlighet- och sekretesslagen. Läs mer om detta på sidan sekretess, se även länk i länktipsrutan.


Senast uppdaterad: 2016-04-18 Ansvarig: Solveig Lindström