mullsjö logotyp

Rätt till god man

Anmälan om behov av god man kan göras av personen själv, närmaste släktingar, överförmyndaren eller ansvarig personal.

Vem anordnar godmanskapet?

Tingsrätten anordnar godmanskapet. Överförmyndaren utreder behovet av god man, lämnar vid behov förslag till god man, inhämtar godkännande från närmast anhöriga samt ansöker hos tingsrätten om att god man skall förordnas.
När tingsrätten beslutat om anordnande av godmanskap och förordnat en god man, utfärdas ett så kallat "registerutdrag om ställföreträdarskap" för gode mannen.


Senast uppdaterad: 2019-02-08 Ansvarig: Kerstin Svensson