mullsjö logotyp

Vad gör en förvaltare?

En god man, förvaltares huvudsakliga uppgift är att vara ställföreträdare för huvudmannen. Detta gäller främst i ekonomiska och rättsliga frågor.

Gode mannen ska se till att huvudmannen får den vård och tillsyn han/hon behöver och verka för huvudmannens bästa. Gode mannen ska se till att huvudmannens ekonomi handhas på bästa sätt genom trygg placering av tillgångarna och att huvudmannens pengar används "för huvudmannens bästa".
Gode mannen ska bevaka huvudmannens rätt till olika samhällsförmåner till exempel bostadsbidrag.


Senast uppdaterad: 2019-02-08 Ansvarig: Kerstin Svensson