mullsjö logotyp

Eldningsförbud i skog och mark

Uppdatering 2018-05-24

Extremt stor brandrisk i länet

Just nu är det väldigt torrt i skog och mark och i kombination med blåst ger det en extremt hög brandrisk. 

Generellt eldningsförbud råder från och med tisdagen 22 maj i Jönköpings län.Nyhetsbild

På grund av den torra väderleken är nu brandrisken mycket hög i Jönköpings län och Ydre kommun. Prognosen från SMHI tyder på att det fortsatt kommer vara torrt i skog och mark i minst en vecka framöver.

Eldningsförbud innebär att det är förbjudet att göra upp alla former av öppen eld utomhus tills dess att förbudet är upphävt. 

Mer om eldningsförbudet

Egna medel

Om du har svårigheter att sköta din ekonomi kan du ansöka om egna medel hos kommunens socialtjänst.

Egna medel är en hjälp som skall hjälpa dig att bättre kunna planera och få kontroll över din ekonomi.

En förutsättning är att du har förmåga till insikt i din privatekonomi och att du kan ta ett eget ansvar. I annat fall kan god man eller personligt ombud prövas. Mer information om dessa finns i Länktips.

Om du vill ha egna medel har du inte tillgång till dina inkomster på samma sätt som tidigare utan de är låsta genom en överenskommelse som du gör med din handläggare. I överenskommelsen regleras bland annat dina och kommunens åtagande.

Sekretess

Uppgifter hos socialtjänsten som berör enskilda personers förhållanden skyddas av regler om sekretess som återfinns i offentlighet- och sekretesslagen. Läs mer om detta på sidan sekretess, se även länk i länktipsrutan.


Senast uppdaterad: 2016-04-18 Ansvarig: Kerstin Skog