mullsjö logotyp

Ekonomiskt bistånd, Socialbidrag

Ekonomiskt bistånd är ett behovsprövat bidrag som betalas ut av kommunens socialtjänst. Alla som bor i kommunen och inte kan försörja sig på annat sätt har rätt att ansöka om ekonomiskt bistånd som skall ge en skälig levnadsnivå.

Meningen med ekonomiskt bistånd är att det skall vara av tillfällig karaktär och stödja en återgång till självförsörjning. Om du är arbetslös skall du stå till arbetsmarknadens förfogande, vara inskriven på Arbetsförmedlingen, aktivt söka arbete samt delta i praktik anvisad av socialtjänsten. Alternativet är att vara sjukskriven och kunna styrka detta med läkarintyg.

Innan du kan få ekonomiskt bistånd måste du undersöka alla andra möjligheter du kan ha till försörjning. Har du t ex pengar på banken eller aktier så måste du först använda dessa pengar. Detsamma gäller om du har kapitalvaror som du lätt kan sälja.

Beräkning av ekonomiskt bistånd

Vart vänder jag mig?

Vad vi kan lova

Vad vi förväntar oss av dig

Beräkning av ekonomiskt bistånd

En del av biståndet kallas försörjningsstöd. Försörjningsstödet är uppdelat i en riksnorm där summan årligen bestäms av Sveriges regering, samt en del som avser rätt till skäliga kostnader för ett antal andra regelbundet återkommande utgifter. Utgifter som ingår i riksnormen är:

 • Livsmedel
 • Kläder och skor
 • Fritid och lek
 • Hälsa och hygien
 • Förbrukningsvaror
 • Telefon, TV-licens, dagstidning
 • Barn/ungdomsförsäkring

Hushållets inkomster t ex lön, sjukpenning, föräldrapenning, sjukersättning a-kassa, aktivitetsersättning, barnbidrag, underhållsbidrag samt bostadsbidrag räknas samman. De utgifter du har i form av hyra, hushållsel, hemförsäkring, arbetsresor, läkarvård, medicin, fack- och a-kasseavgift summeras.

Du har rätt till ekonomiskt bistånd för mellanskillnaden mellan dina inkomster och de utgifter som räknas som godkända vid beräkningen.

Utöver försörjningsstödet kan kostnader även beviljas till mer tillfälliga behov, såsom glasögon, tandvård, hemutrustning m.m. En individuell bedömning görs i varje enskilt fall. 

Pil upp

Vart vänder jag mig?

För att ansöka om ekonomiskt bistånd vänder du dig till socialtjänstens ekonomihandläggare. Du får då information om hur det går till att ansöka och vad som krävs för att man skall ha rätt till ekonomiskt bistånd. Är det sedan aktuellt för dig att ansöka om ekonomiskt bistånd kommer du att får en besökstid. Du får också information om vilka uppgifter och handlingar du behöver ta med dig till besöket.

Vad vi kan lova

 • Du får en nybesökstid inom 14 dagar från det att du hört av dig
 • Du som beviljats försörjningsstöd ska ha utbetalningen tillhanda inom 3 arbetsdagar från beslutsdagen.

 

Pil upp

Vad förväntar vi oss av dig

 • Att du lämnar in korrekta och efterfrågade handlingar
 • Att du förbinder dig att återbetala eventuell felaktig utbetalning.

Sekretess

Uppgifter hos socialtjänsten som berör enskilda personers förhållanden skyddas av regler om sekretess som återfinns i offentlighet- och sekretesslagen. Läs mer om detta på sidan sekretess, se även länk i länktipsrutan.


Senast uppdaterad: 2018-11-06 Ansvarig: Individ och familjeomsorgschef